Історія

Факультет був відкритий при Одеському технологічному інституті, зараз Одеський національний технологічний університет.

1 липня 1963 року МВССО УРСР видає наказ №299. На підставі цього наказу ректор Платонов П.Н. видає наказ по Одеському технологічному інституту від 28 серпня 1963 року №425 про організацію з 1 вересня поточного року Теплофізичного факультету.

Так 1 вересня 1963 року відкривається Теплофізичний факультет (факультет з якого фактично починається історія факультету Нафти, газу та екології).

Першим деканом теплофізичного факультету став відомий фахівець в області водопідготовки на електричних станціях доцент Пасічник І.В., який користувався великою повагою і любов’ю співробітників і студентів. Це був без перебільшення батько факультету.

У різні роки деканами факультету були:

 • Лагуткін О.Д.
 • Афтеньєв Ю.М.
 • Мазур В.О.
 • Онищенко В.П.
 • Потапов М.Д.
 • Зацерклянний М.М.

Кожен з них багато зробив для збереження факультету, для розвитку і примноження тих славних традицій, початок яким було покладено організаторами факультету.

На факультеті з моменту його створення панує атмосфера творчого пошуку. Викладачами, науковими співробітниками, аспірантами за активної участі студентів проводилися дослідження з актуальної тематики, яка охоплюєвала розробку нових методів термодинамічного аналізу енергетичних установок і способів підвищення їх ефективності, вивчення теплообміну і утилізації теплоти відхідних газів в енергетиці, металургії, харчовій та хімічній промисловості, дослідження тепло- і масообміну при конденсації фреонів і їх сумішей, створення методів розрахунку і прогнозування теплофізичних властивостей рідин і газів.

Перші набори на спеціальності факультету становили 75 осіб. У групи теплофізиків приходило до 40-50% випускників середніх шкіл з золотими медалями та молодих людей зі стажем роботи не менше 2-х років або тих, що відслужили в армії. Конкурс складав в окремі роки 10 і більше осіб на одне місце і це при тому, що абітурієнти здавали 5 вступних іспитів.

На підставі наказу МВССО УРСР №480 від 18.07.1969 р. з метою ліквідації паралелізму в підготовці фахівців, поліпшення навчально-методичної та науково-дослідної роботи, чіткого поділу профілів Теплофізичний факультет Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова з 1.09.1969 р. переведений в Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З урахуванням переліку спеціальностей інститут в 1989 р. перейменований в Одеський інститут низькотемпературної техніки та енергетики. Після чергової атестації Постановою Кабінету Міністрів України 20.04.1994 р. інститут реорганізовано в Одеську державну академію холоду. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 p. N 334-р та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2012 p. №727 Одеську державну академію холоду реорганізовано шляхом приєднання до Одеської національної академії харчових технологій з утворенням на її базі Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій. Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.2021 р. №918 Одеську національну академію харчових технологій перейменовано в Одеський національний технологічний університет, до складу якого зараз входить факультет Нафти, газу та екології.

Факультет протягом більше 50 років свого існування змінював свою назву. Незмінними залишалися високий рівень підготовки фахівців для промисловості, науки, для здатності випускників зайняти провідні позиції практично у всіх сферах діяльності не тільки в Одесі, області, а й в усіх куточках України, СНД, на всіх континентах і в багатьох країнах світу.

Вагомий внесок у розвиток факультету внесли ректори:

VtKJtpx2Ja0

Мартиновський В.С

4UCs5HzQyoU

Притула В.В.

Qu6NM4KDqJc

Тітлов О.С.

Факультет сьогодні – це потужний навчально-науковий центр, що включає кафедри, на яких ведеться підготовка понад 500 студентів за п’ятьма спеціальностями:

 • Теплоенергетика (освітня програма: Теплоенергетика і енергоефективні технології);
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії);
 • Нафтогазова інженерія та технології (освітня програма: Газонафтопроводи і газонафтосховища);
 • Екологія (освітня програма: Екологічний контроль та аудит);
 • Технології захисту навколишнього середовища.

На факультеті функціонують три випускаючі кафедри. Ці кафедри здійснюють викладання основних пакетів спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими, дипломними роботами і проектами. Кафедри проводять науково-дослідні роботи на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають монографії, підручники та навчальні посібники з усіх спеціальностей.

3 кафедри факультету об’єднують близько 60 викладачів, серед яких 4 академіки Міжнародної академії холоду, один академік Української технологічної академії, 13 докторів наук, 12 професорів 35 кандидатів наук, 32 доценти.

На всіх кафедрах факультету є аспірантура і докторантура.

Дбайливо зберігаючи і розвиваючи славні традиції, колектив факультету Нафти газу і екології нарощує зусилля в справі підготовки висококваліфікованих кадрів на рівні світових стандартів і випереджаючого наукового забезпечення технічного прогресу в галузях, для яких на факультеті ведеться підготовка.