Силабуси

Екологічні проблеми сучасності

Основи екологічної культури

Інформатика і системологія

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Фізичне виховання

Екологічний контроль

Екологічне підприємництво

Еколого-економічні основи сталого розвитку

Англійська мова

Французька мова

Німецька мова

Інженерна та комп’ютерна графіка

Соціальна екологія

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво

Управління матеріальними потоками

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Ресурсоефективне та більш чисте виробництво

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Управління матеріальними потоками

Екологія харчових виробництв з КР

Основи наукових досліджень з КР

Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни Екологія харчових виробництв з КР

Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни Основи наукових досліджень з КP

Екологічний моніторинг та оцінка впливу на довкілля

Екологічний аудит

Поводження з муніципальними відходами

Екологічний облік та звітність в харчовій промисловості

Екологiчне нормування та безпека

Управління екологічними ризиками

Біотехнології захисту довкілля

Заповідна справа

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Біотехнології захисту довкілля

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Заповідна справа

Управління захистом навколишнього середовища

Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів

Історія України та української культури

Вища математика

Фізика

Іноземна мова

Філософія

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Вступ до фаху

Екологічна хімія (частина 1, частина 2, частина 3)

Електротехніка та основи електроніки

Процеси і апарати природоохоронних технологій

Прикладна механіка

Теплохолодотехніка

Загальна та неоекологія

Основи метрології, стандартизації та сертифікації

Основи грунтознавства та ландшафтознавства

Теоретичні основи захисту навколишнього середовища

Біохімічні та мікробіологічні основи природоохоронних технологій

Автоматизація та управління природоохоронними процесами

Техноекологія

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Техніка та технологія очистки газових викидів

Техніка та технологія очистки стічних вод

Поводження з відходами

Сучасні заходи захисту навколишнього середовища

Методичні вказівки до виконання міждисциплінарного курсового проекту з дисциплін «Техніка та технологія очищення газових викидів», «Техніка та технологія очищення стічних вод», «Поводження з відходами»

Урбоекологія

Природоохоронне проектування

Наскрізна програма практик

Ознайомча практика

Виробнича практика

Переддипломна практика