Вчена рада

Склад Вченої ради факультету Нафти, газу та екології

Голова  Шпирко Т.В., декан факультету Нафти, газу та екології, доцент кафедри Екології, води та природоохоронних технологій, к.т.н., доцент
Заступник голови  Тітлов О.С., завідувач кафедри Нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, д.т.н., професор 
Вчений секретар  Шевченко Р.І., доцент кафедри Екології, води та природоохоронних технологій, к.т.н.

 

Члени Ради:

Сагала Т.А. заступник декана факультету Нафти, газу та екології, доцент кафедри Нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, к.т.н.
Біленко Н.О.  заступник декана факультету Нафти, газу та екології, доцент кафедри Нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, PhD
Семенюк Ю.В.  завідувач, професор кафедри Екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, д.т.н.
Гаркович О.Л.  завідувач, доцент кафедри Екології, води та природоохоронних технологій, к.біол.н.
Бошкова І.Л.  професор кафедри  Нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, д.т.н.
Якуб Л.М. професор кафедри Екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, д.т.н.
Бошков Л.З. доцент кафедри Екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, к.т.н.
Кологривов М.М.  доцент кафедри  Нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, к.т.н.
Мадані М.М. доцент кафедри Екології, води та природоохоронних технологій, к.т.н.
Івченко Д.О. старший викладач кафедри Екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, к.т.н.
Орлянська С.А. здобувач освіти, голова студради ФНГЕ
Шмикова А.О. здобувач освіти, голова первинної профспілкової організації студентів ФНГЕ