Перелік питань для атестаційного іспиту (СВО “Бакалавр”)

Спеціальність 101 Екологія: ОПП Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: ОПП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 144 Теплоенергетика: ОПП Теплоенергетика та енергоефективні технології

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища: ОПП Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології: ОПП Газонафтопроводи та газонафтосховища

___________

ОПП - освітньо-професійна програма